هدیه - سید محمد جواد ذاکر
سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 RSS  | خانه | معرفی | پست الکترونیک | پارسی بلاگ
اوقات شرعی

هدیه - سید محمد جواد ذاکر

یاامام حسن مجتبی ع (شنبه 85/12/26 ساعت 7:56 صبح)

 

هوالمحبوب

پرتوی از بلاغت امام حسن علیه السلام

امروز 28 صفر است، دلها پریشان و چشمها اشک آلود.

امروز از طرفی مسلمانان پدر خود را از دست می دهند، همان پدری که مهربان و دلسوز است و هنوز هم غصه امتش را دارد که چه بر سرشان می آید. همو که با رفتنش ما را یتیم کرد و تا ابد عزادار و سیه پوش فراقش هستیم. خوشا به حال آنان که او را دیدند و عاشقانه بر دستان مبارکش بوسه می زدند. و ما در حسرت آن آروزها نالان.

از سوی دیگر روز شهادت میوه دل پدرمان است که آن نیز غم ما را افزون نموده است.

ما که زمان امام حسن علیه السلام نبوده و توفیق درک حضورش را نداشتیم، پس بیاییم با تمسک به سخنان و فرمایشات آن عزیز ، معرفتی یافته و راه زندگی را بیابیم که عاقبت همه ما رفتن است و چه زیباست که هنگام رفتن ره توشه ای مهیا نموده باشیم و در آن سرای باقی در حضور پدر و اماممان شرمسار و خجل زده نباشیم.

حکمت عدم جبر در اوامر الهی
هر که به خداوند و قضا و قدر او ایمان نمی آورد البته کافر شده است. و هر که گناهش را به گردن پروردگارش اندازد، مرتکب فجور شده است. همانا خداوند به اجبار اطاعت نمی شود و با تسلط بر او به کسی نمی بخشد، زیرا او بر آنچه آنان در تصرف دارند، مالک مطلق است و بر آنچه آنان را بر انجام آن توانا کرد، تواناست. پس اگر به طاعت عمل کردند خداوند میان آنان و کردارهایشان حایل نمی شود، ولی اگر به طاعت نخواهند عمل کنند خداوند هم آنان را به اجبار به عمل وانمی دارد و اگر خداوند مخلوقات را بر طاعت خویش مجبور می کرد اجر و پاداش را از آنان برمی داشت و اگر خود آنان را بر انجام گناهان وامی داشت، بندگان را عذاب نمی کرد و اگر ایشان را به حال خود وامی نهاد این علامت ناتوانی او محسوب می شد، اما خداوند در مخلوقاتش خواست و مشیتی دارد که از دید آنان نهانش ساخته است. پس اگر آنان به طاعات خداوند عمل کنند آن طاعتها بر ایشان منت است و اگر به معصیت رفتار کنند آن معاصی، بر ضدّ آنان گواه است.
مرگ در پی توست...


امام به جناده یکی از یاران خویش می فرماید : ای جناده! خود را برای کوچ مهیا کن و پیش از رسیدن مرگت، توشه ای فراهم آر و بدان که تو در پی دنیایی و مرگ در پی توست. اندوه روزی را که هنوز بر تو نیامده در روزی که در آنی به خود راه مده و بدان که تو مالی بیش از آنچه که قوت توست به دست نمی آوری مگر آن که نگاهبان مال دیگری باشی و بدان که دنیا در حلالش حساب و در حرامش عقاب و در شبهاتش عتاب است. پس دنیا را به منزله مرداری بدان و از آن به اندازه ای که تو را بس آید بهره مند شو. پس اگر آن مقدار حلال بود، تو در استفاده از آن زهد پیشه کرده ای و اگر حرام بود، گناهی مرتکب نشده ای و تو همان گونه که از مردار بهره مند می شوی از دنیا هم بهره مند گشته ای. که اگر عقابی هم در کار باشد، اندک بود. برای دنیایت چنان بکوش که انگار همیشه زندگی می کنی و برای آخرتت چنان کار کن که انگار همین فردا می میری. و اگر می خواهی بدون داشتن قوم و قبیله، عزیز و بدون داشتن سلطنت، پرهیبت باشی، از خواری نافرمانی خداوند بیرون آی و به عزّ طاعت خداوند قدم گذار. و اگر نیازی در همراهی مردان داشتی با کسانی همراه شو که چون با او نشست و برخاست کردی، تو را بیاراید و چون از او بگیری تو را حفظ کند و چون از او مددجویی، یاری ات کند و اگر سخنی بگویی تو را تصدیق کند و اگر قدرت یابی، آن را تحکیم بخشد و اگر دستت را برای دادن فضلی دراز کنی، آن را بگستراند و اگر از تو رخنه ای دید، آن را پر کند و اگر از تو نیکویی دید آن را به حساب آورد و اگر از او چیزی بخواهی به تو ببخشد و اگر تو خاموشی گزینی او با تو سخن آغاز کند و اگر گرفتاری برای تو پیش آمد با تو همدردی کند. کسی که از جانب او به تو رنج و گزندی نمی رسد و راهها از جانب او بر تو دگرگون نمی شود و تو را به هنگام حقیقتها بی یاور نمی گذارد و اگر در حال تقسیم با هم به اختلاف برخیزید او، تو را بر خود مقدّم می دارد.
سخنان حکمت بار امام حسن علیه السلام
1. شوخی هیبت را می خورد و ( انسان) خاموش پرهیبت تر است.
2. کسی که از او درخواست شده آزاد است تا آنگاه که وعده دهد و به واسطه وعده ای که داده، بنده است تا آنگاه که به وعده اش عمل کند.

3. یقین، پناهگاه سلامت است.

4.  نخستین گام خردمندی، معاشرت نیکو با مردمان است.

5. خویش کسی است که دوستی اش او را نزدیک کرده اگر چه نژادش دور باشد و بیگانه کسی است که دوستی اش او را دور کرده اگر چه نژادش نزدیک باشد. هیچ عضوی از دست به بدن نزدیکتر نیست، اما همین دست اگر معیوب شود، آن را ببرند و از بدن جدایش کنند.

6. فرصت به شتاب از دست می رود و دیر به دست می آید.

سروده های حکمت آمیز امام حسن علیه السلام
1. اگر دنیا مرا ناخشنود کند شکیبایی پیشه می کنم و هر بلای ناپایداری لاجرم اندک است.
و اگر دنیا مرا خشنود سازد، من به شادمانی او خوشحال نمی شوم، زیرا هر سرور ناپایداری، حقیر و اندک است.

2. ای مردم! لذایذ دنیوی پایدار نیستند و بدانید که نشستن در زیر سایه ای که ناپایدار است، حماقت و سبکسری است.

3. خرده ای از نان نامرغوب مرا سیر می کند و اندکی آب مرا بس است. و پاره ای از جامه نازک مرا می پوشاند اگر زنده باشم و چنانچه بمیرم کفنم مرا کافی است.

4. اگر نیازمندی به نزد من آید گویم: ای کسی که اکرام به او بر من واجب فوری است.

5. و کسی که فضل او بر هر فاضلی برتری دارد، خوش آمدی که برترین روز جوانمرد وقتی است که از او حاجتی درخواست می شود.

 ویژه نامه شهادت امام حسن مجبتبی

ویژه نامه رحلت پیامبر اکرم ص

ویژه نامه شهادت امام رضا علیه السلامبا کریمان کارها دشوار نیست                                   دست خالی و گدایی عار نیست


حسنی باشید

یاحق امام حسن مجتبی ع پشت وپناه تون


 • نویسنده: ترنه

 • حرفهای شنیدنی ( )
 • پیامبراکرم (ص)

  ???غربت غریب اهل بیت (شنبه 85/12/26 ساعت 7:47 صبح)

  هوالمحبوب

  غربت غریب اهل بیت

   
  ز آن طشت پر زلخت جگر در مقابلش
   
  پیدا بود که زهر چه کرده است با دلش
   
   
  مظلوم چون علی و به مظلومیش گواه
   
  آن پاره های دل، که بود در مقابلش
   
   
  او حاصل نبوّت و بیداد دشمنان
   
  از آب شعله خیز، شرر زد به حاصلش
   
   
  عمر حسن ز عمر علی سخت تر گذشت
   
  تا آن که مرگ آمد و حلّ کرد مشکلش
   
   
  از ورطه ای که بود کران تا کران ملال
   
  موجی زد و رساند، شهادت به ساحلش
   
   
  هر مرد راست محرم دل همسرش، ولی
   
  غربت ببین که همسر او گشته قاتلش
   
   
  از زهر، پاره پاره و از صبر، ریز ریز
   
  قرآن برگ برگ شهادت بود دلش
   
   
  چشمش به لطف اوست "مؤید" که دم زند
   
  گاه از مصائب وی و گاه از فضائلش
   
   
  "سید رضا موید"
   
  حسنی باشید

  یا حق امام حسن مجتبی علیه السلام پشت وپناه تون


 • نویسنده: ترنه

 • حرفهای شنیدنی ( )

 • ???درماتم کریم اهل بیت (شنبه 85/12/26 ساعت 7:47 صبح)

  هوالمحبوب

  در ماتم کریم اهل بیت(ع)

  مهرت به کاینات برابر نمی شود

  داغی زماتم تو فزونترنمی شود

  از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود

  سنگ است هر دلی که مکدّر نمی شود

  ظلمی که بر تو رفت زبیداد اهل ظلم

  بر صفحه خیال مصوّر نمی شود

  تنها جنازه تو شد آماج تیرکین

  یک ره شد این جنایت و دیگر نمی شود

  بی بهره از فروغ ولای تو یا حسن

  مشمول این حدیث پیمبر نمی شود

  فرمود دیده ای که کند گریه بر حسن

  آن دیده کور وارد محشر نمی شود

  دارم امید بوسه قبر تو در بقیع

  امّا چه می توان که میسرّ نمی شود

  با این ستم که بر تو و بر مدفنت رسید

  ویران چرا بنای ستمگر نمی شود

  آن را چه دوستی است " موّید " که دیده اش

  از خون دل ز داغ حسن، تر نمی شود

  " سید رضا موید "

  حسنی باشید

  یا حق امام حسن مجتبی علیه السلام پشت وپناه تون


 • نویسنده: ترنه

 • حرفهای شنیدنی ( )

 • اربعین (چهارشنبه 85/12/16 ساعت 10:3 صبح)

  سلام بر حسین و اربعینش،‏سلام بر اربعین و زائرانش! و سلام بر اندوه های دل آنان که به سوغات برمزار کشتگانش،‏عشق بردند و به مویه نشستند.
  به شوق زیارت صحن و سرای جان فزایت،‏اربعین شهادتت را به سوگ می نشینیم ،

  یا حسین!

  ای جاده های پر فراز و نشیب، زیر پای کاروان رام شوید و ای مرکب های چمند و چموش، راهوار گردید که کاروان به کربلا بازگشته است! بگذارید که غبار خستگی با اشک چشمان حسرت زده دیدار شسته شود. کاروان به زیارت آمده است و برای شکوفه های زخم سوغات اشک آورده است.

  سلام بر تو ای سرزمین اندوه ها!

  یک اربعین از گستاخی شمشیرها و نیزه ها می گذرد. یک اربعین از لگدکوب شدن شکوفه های زخم، زیر سم اسبان ستم می گذرد، و اکنون کاروان به زیارت آمده است.

  با سینه ای داغدار با کاروان زائران مزار شهدای کربلا هم نوا می شویم

  اربعین از رازهای هستی ، خصوصیت عدد چهل و اسرار نهفته در آن براى ما روشن نیست. البته چه بسا، با توجه به ویژگى ‏هاى انسان، «چهل بار» تکرار یک رفتار پسندیده موجب ملکه  معنوى و تعمیق آن رفتار و قابلیت نزول فیض خاص خداوند مى ‏شود.

  اربعین در فرهنگ عاشورا

  در فرهنگ عاشورا، اربعین به چهلمین شب شهادت حسین بن علی(ع) گفته میشود که مصادف با روز بیستم ماه صفر است. از سنتهای مردمی گرامی داشت چهلم مردگان است، که به یاد عزیز فوت شده خویش، خیرات و صدقات میدهند و مجلس یاد بود  بر پا میکنند، در روز بیستم صفر نیز، شیعیان، مراسم سوگواری عظیمی را در کشورها و شــــهرهای مختلف به یاد عاشورای حسینی بر پا میکنند. عاشقان و پیروان آن امام، در سحال اســـــرار اربعین  به ذکر پرداخته و  باران اشکبار  چشم خویش را با مظلومیت حسین و یارانش پیوند می زنند. این راه، راه تداوم عشق است و بی گمان هیچگاه بی رهرو نخواهد بود.

     نخستین اربعین

  در نخستین اربعین شهادت امام حسین (ع)، جابر بن عبدالله انصاری و عطیه عوفی موفق به زیارت تربت و قبر سید الشهدا شدند. بنا به برخی نقلها، در همان اربعین، کاروان اسرای اهل بیت (ع) دربازگشت از شام و سر راه مدینه، از کربلا گذشتند و با جابر دیدار کردند. البته برخی از مورخان نیز آن را نفی کرده و نپذیرفته اند، از جمله مرحوم محدث قمی در «منتهی الامال» دلایلی ذکر میکند که  دیدار اهل بیت از کربلا در اربعین اول نبوده است. به هر حال، تکریم این روز و احیای خاطره غمبار عاشورا، رمز تداوم شعور عاشورایی در زمانهای بعد بوده است.

      اربعین و عرفان

  در فرهنگ اسلامى هم عدد چهل (اربعین) جایگاه ویژه اى دارد. چله نشینى براى رفع حاجات، حفظ کردن چهل حدیث، اخلاص چهل صباح، کمال عقل در چهل سالگى، دعا براى چهل مؤمن، چهل شب چهارشنبه از این نمونه هاست.

  آمده است که چون حضرت موسی (ع) را قابل استماع کلام بی واسطه خداوند میکردند چهل روز به خلوت فرستادند و خداوند فرمود: « و اذا واعدنا موسی اربعین لیله »

  پیامبر حکیم (ص) فرمود:

  « من اخلص لله اربعین یوماً فجر الله ینابیع الحکمة من قلبه على لسانه»: هر کس چهل روز فقط براى خداوند تعالى اخلاص چشمه های خداوند ورزد حکمت را از قلبش بر زبانش جارى مى‏ سازد.»

  صاحب مرصاد العباد، عارف نامی نجم الدین شیرازی نیز گفته است: و عدد اربعین را خاصیتی است در استکمال چیزها که اعداد دیگر را نیست." چنانکه در حدیث صحیح آمده است:

  ان خلق احدکم بجمع فی بطن امه اربعین یوما ثم یکون علقه مثل ذلک.

  و خواجه علیه السلام ظهور چشمه های حکمت از دل بر زبان را اختصاص اخلاص اربعین صباحا فرموده است، و حوالت کمال تخمیر طینت آدم علیه السلام به اربعین صباحا کرد و از این نوع بسیار است.

   


 • نویسنده: ترنه

 • حرفهای شنیدنی ( )
 • پیامبراکرم (ص)

  هدیه (چهارشنبه 85/12/9 ساعت 11:38 صبح)

  به نام خدایی که در همین نزدیکی هاست

  آقاسید 13 اسفند سالگرد هدیه هست اون زودتر از شما رفت
  آمدنش چه زیبا بود همه خندان و رفتنش .......

  چه زود روزها می گذرد، انگار همین دیروز بود صدای گریه هایت فضای ساکت خانه را گلباران کرد، انگار همین دیروز بود که با قدم های کودکانه ات حانه را بهاری کردی.

  هنوز صدای اولین کلمات کودکی ات در ذهنم تکرار می شود، هنوز صدای خنده های کودکانه ات در گوشم زمزمه می شود چه زود باغ آرزوهایمان با خزان هم نشین شد، چه زود گلبرگهای کودکی ات را باد حوادث به یغما برد،‏چه زود بهارمان را با کوچ معصومانه ات خاکسترنشین کردی.
  فراموش کردنت دست ما نیست،‏آن قدر زود رفتی که هنوز جای پای قدم هایت در باغچه حیاطمان باقی مانده ، هنوز اولین قدمایت در خاطرم مانده، چه معصومانه هزار با زمین خوردنت را به تماشا می نشستیم و برایت دست می زدیم تا بلند شوی، اما این بار زمین خوردنت جان گدازتر از همیشه بود،‏این بار دیگر برایت دست نزدیم ، اینبار گریه های تو و ناله های ما دست به دست هم به آسمان پر کشیدند . این روزها آسمان زندگی مان دوباره ابری است،‏این روزها غروب تمام شدنی نیست، آسمان بارانهایش را به یاری مان فرستاده،‏و جانمان مثل باغی صاعقه خورده ، به یاد معصومیت کودکانه ات می سوزد.

  کاش می ماندی،‏کاش هدیه ی کوچک زندگی مان را باد زمستانی به تاراج نمی برد، کاش خاطراتت را به خاطره ها نمی سپردی. کاش می ماندی و در باغ آرزوهایمان روز بروز بیشتر می شکفدی .
  امروز یکسال است که خانه را ترک گفتی،‏امروز یک سال است که خانه ی کوچکمان خالی از صدای گریه ها و خنده های توست،‏امروز یکسال است که باور نداریم رفته ای و هنوز چشمانمان در ماتم رفتن نابهنگام و معصومانه ات بارانی است . کاش می ماندی ....

  سپردمت به روشنی به آیینه به یاس ها
  به روح پاک سادگی به سنگها به سازها

  به خاطرات کودکی، نگاهها نسیم ها
  به لحظه های تازگی ، رازها و قصه ها

  غمین و دل شکسته ام  به وسعت کویرها
  نهان درون سینه ها شراره ها گدازه ها

  نمانده هیچ جز غزل به یاد چشمهای تو
  و لحظه لحظه خاطره فرودها فرازها

  این عکسای برادرزاده ی قشنگ من هدیه است که به علت  بیماری
   سرطان خون  13 اسفند 84 فوت شد .


 • نویسنده: ترنه

 • حرفهای شنیدنی ( )
 • پیامبراکرم (ص)

  سیمای حضرت امام حسین(ع) در اندیشه دانشوران غیرمسلمان (چهارشنبه 85/11/25 ساعت 9:47 صبح)

  آقای ذاکر این وبلاگ برای شماست چیزای هم که می نویسم می خوام در شأن شما باشه 
   من نمی تونم چیزی بذارم که در موردش چیزی نمی دونم.برای شادی روح سید صلوات .

   

  جرجی زیدان
  جرج زیدان در مورد امام حسین (ع) کتاب فاجعه کربلا را تالیف کرده است. زیدان در این کتاب با مراجعه به کتب معتبر و موثق، مختصری از تاریخ صدر اسلام و حوادث عاشورا را تا ورود اسیران کربلا به شام آورده است که در اینجا به حضور اسیران در برابر یزید اشاره می‌شود:
  «... منظره سر بریده حسین علیه‌السلام همه را متاثر و محزون ساخت... وقتی چشمان یزید بر سر بریده افتاد سرتا پا بلرزید و دانست چه عمل بزرگ و فجیعی را مرتکب شده است...»
  عجیب است که یزید به حضرت زینب (س) گفت: پدر و برادرت (علی (ع) و حسین (ع)) از دین خارج شدند.
  زینب (س) گفت: تو و پدر و جدت به دین خدا و دین پدر و برادر و جدم داخل شدید.
  مضمون نامه عبیدالله بن زیاد به عمر بن سعد که شمر فرستاده، چنین است: «من تو را به طرف حسین نفرستادم که با او به ملایمت و خوشی رفتار کنی و به او امان دهی... اگر تسلیم شدند پیش من بفرست وگرنه با آنان بجنگ و همگی را به قتل برسان، زیرا مستحق کشته شدن هستند... اسب‌ها را از روی نعش آنان بگذران، اگر اوامر ما را اجرا کنی، پاداش خوبی به تو خواهم داد؛ وگرنه از کار کناره‌گیری کن، شمربن ذی‌الجوشن فرماندهی کل را به عهده خواهد گرفت...»
  توماس ماساریک
  توماس ماساریک مصیبت‌های امام حسین علیه‌السلام را با حضرت عیسی علیه‌السلام مقایسه کرده، می‌نویسد: «مصائب مسیح نسبت به مصائب حسین علیه‌السلام مانند پر کاهی است در برابر کوهی بزرگ».
  نیکلسون
  نیکلسون می‌گوید: «بنی امیه طغیانگر بودند و قوانین اسلامی‌ را نادیده انگاشتند. مسلمین را خوار کردند و صاحبان اصلی حکومت را کشتند. بنابراین، تاریخ از روی انصاف حکم می‌کند که خون حسین علیه‌السلام به گردن بنی امیه است
  نیکلسون در جایی دیگر حادثه کربلا را موجب اتحاد می‌داند و تاثر آن را در ایران ذکر می‌کند.
  حادثه‌ کربلا مایه‌ پشیمانی و تاسف امویان شد؛ زیرا این واقعه شیعیان را متحد کرد و برای انتقام حسین (ع) همصدا شدند و صدای آنها در همه جا و مخصوصا نزد ایرانیان که می‌خواستند از نفوذ عرب آزاد شوند، انعکاس یافت


 • نویسنده: ترنه

 • حرفهای شنیدنی ( )
 • پیامبراکرم (ص)

  سیمای حضرت امام حسین(ع) در اندیشه دانشوران غیرمسلمان (یکشنبه 85/11/15 ساعت 8:55 صبح)

  السلام علیک یا اباعبدالله  السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین وعلی الارواح التی حلت بفنائک

  درود بر امام حسین بزرگترین معلم ازادگی
  تقدیم به همه دوستان عزیزم

  دوستان هیچوقت سیدمحمدجواد ذاکر فراموش نکنید.(صلوات)  سیمای حضرت امام حسین(ع) در اندیشه دانشوران غیرمسلمان

  گاندی در تفحص زندگانی امام حسین (ع) و علت جاودانگی و پایداری آن به یک مسئله مهم رسیده و همانا درسی از سرور آزادگان اخذ کرده و آن را برای استقلال هند به کار بسته است، یعنی او به پیروی از امام، به مردم هند که طرفدار استقلال هند بودند اعلام کرد مرگ را به بازی و مسخره بگیرید و نترسید.
  من برای مردم هند چیزی تازه نیاوردم، فقط نتیجه‌ای را که از مطالب و تحقیقاتم درباره‌ تاریخ زندگی قهرمان کربلا به دست آورده بودم، ارمغان ملت هند کردم. اگر بخواهیم هند را نجات دهیم واجب است همان راهی را بپیماییم که حسین بن علی (ع) پیمود
  جواهر لعل نهرو شهادت امام حسین (ع) و خانواده‌اش را فاجعه‌ای ذکر کرده است که هر سال در ماه محرم از طرف مسلمانان و مخصوصا شیعیان تجدید و به
  خاطر آن سوگواری برپا می‌شود.

  رابرت ویر
  رابرت ویر با شش محقق دیگر کتاب جهان مذهبی را در دو جلد نگاشته اند. در این کتاب شهادت امام حسین(ع) حادثه غم انگیز صدر اسلام آمده است و علت آن را نپذیرفتن یزید به عنوان رهبر جهان اسلام از طرف امام حسین ثبت کرده اند.
  بیعت نکردن امام حسین (ع) با یزید موجب شد
  که یزید برای خاموش کردن هر نوع اعتراض و مخالفتی نیروهای خویش را اعزام کند که نتایج زیر حاصل شد:
  1- امام حسین (ع) و کلیه اعضای خانواده و تنی از یارانش در محلی به نام کربلا عراق قتل عام شدند؛
  2جامعه اسلامی‌ با شوک مواجه شد؛
  3مخالفت با بنی‌امیه تشدید شد؛

  پس از شهادت امام حسین علیه‌السلام حمایت از ائمه (ع) تشدید شد.

  ادوارد براون؛ مستشرق انگلیسی
  او در مورد مصیبت بزرگ کربلا می گوید: آیا قلبی پیدا می شود که وقتی درباره کربلا سخنی به گوش می رسد،مالامال حزن و اندوه
  نگردد؟حتی غیرمسلمانان هم نمی توانند پاکی روحی را که این جنگ اسلامی در برداشت انکار کنند.
  روز کربلا در دل دوستداران علی (ع) و پیروان تشیع، شعله تازه و فروزان‌تری برافروخت و ریخته شدن خون نواده‌ پیغمبر (ص) با وحشیانه‌ترین نوع و هزاران شکنجه و عذاب، خشم و نفرت زایدالوصفی در میان پیروان امام (ع) پدید آورد که در مصیبت کربلا دل‌ها سخت به درد آمد و از همان وقت این روح شهادت و فداکاری و حقیر شمردن مرگ به فعالیت شیعیان قدرت دائم‌التزایدی بخشید...

                                                                    (ادامه دارد)

   


 • نویسنده: ترنه

 • حرفهای شنیدنی ( )
 • پیامبراکرم (ص)

  یا حسین (یکشنبه 85/10/24 ساعت 5:50 عصر)

  چون قدم بر خاک خونین داشتی
  بذر غیرت در زمین می‌کاشتی


  زهر عشق حق به حمد آمیختی
  در رکوعت می به ساغر ریختی


  قبله ی تو عشق و مستی، قتلگاه
  این مشایخ قبله‌هاشان بر گناه


  گویمت از هفت رنگان مو به مو
  خرقه پوشان دغل کار دو رو

   سجده بر پست و ریاست می کنیم
  با خدا هم ما سیاست می کنیم

  کو نشانی که شما اهل دلید
  جملگی تان بر نماز باطلید

  می چکد اشک بر سر سجاده‌ها
  وای از روزی که افتد پرده‌ها


  ما خدایان زیادی ساختیم
  مال مردم را به خود پرداختیم


  شیر حق برخیز وقت کار شد
  بر سر نی رفتنت انکار شد

  کاخ‌ها گردیده مسجد ، سرفراز
  صد رکعت تزویر دارد هر نماز

  سجده در مسجد حسینا مشکل است
  این بنا از دل نباشد، از گل است

  این خسان با مال مردم زند‌ه اند
  جملگی اندر نماز و سجده‌اند

  دم ز راه و رسم سلمان می زنیم
  لاف اسلام و مسلمان می زنیم

  کاشکی از نسل سلمان می شدیم
   لحظه ای یک دم مسلمان می شدیم


 • نویسنده: ترنه

 • حرفهای شنیدنی ( )
 • پیامبراکرم (ص)

  عید بزرگ غدیر مبارک (شنبه 85/10/16 ساعت 10:48 صبح)


   وصایت علی (ع)‏ادامه ی رسالت نبی (ص)‏بود.

  غدیر پیوند امامت و ولایت

  بر شیعیان علی مبارک باد.


 • نویسنده: ترنه

 • حرفهای شنیدنی ( )
 • پیامبراکرم (ص)

  فواید آب زمزم (سه شنبه 85/10/12 ساعت 2:32 عصر)

  با سلام خدمت همه ی دوستان عزیز
  ببخشید دیر به روز کردم .

  اول از همه برای شادی روح سیدمحمدجواد ذاکر
  یه صلوات محمدپسند بفرستید.                                  این پست درباره فواید آب زمزم هست.

    مقدس ترین نوشیدنی در دین اسلام ، آب چاه معروف زمزم است . این چاه در شهر مکه و در محوطه کعبه با فاصله حدود 18 متری از حجرالاسود و در سمت شرق آن قرار دارد. البته دهانه چاه اکنون در عمق 
   65/1 متری از سطح زمین و در زیر محوطه طواف  قرار گرفته است .
  قداست آب این چاه که عمر آن به حدود 4000 سال قبل باز می گردد مربوط به دوران بازسازی کعبه توسط حضرت ابراهیم (ع) است . در روایات مذهبی نقل شده که آب زمزم به صورت چشمه ای از درون زمین جوشیده و همسر و فرزند تشنه حضرت ابراهیم(ع) را سیراب نموده است.
  آب زمزم البته حدود 60 نام دیگر نیز دارد که بیشتر بیان کننده صفات آن می باشد.چاه زمزم اکنون حدود 30 متر عمق داشته و چشمه های آبده آن نیز در عمق 17 متری قرار دارند . دو چشمه اصلی چاه در زیر حجرالاسود قرار گرفته اند یکی از آنها 45 سانتی متر طول و 30 سانتیمتر ارتفاع داشته و دیگری که بزرگتر است حدود 70 سانتیمتر طول و 30 سانتیمتر ارتفاع دارد ..البته آب این چشمه ها نیز از سمت کوههای صفا و مروه و از زیر منطقه وای ابراهیم جاری می شود. دهانه چاه نیز بین 1تا 5/2 می باشد
  تحقیقات دانشمندان نشان می دهد که زمزم یکی از پاکترین آبهای دنیاست این آب همچنین محتوی مواد معدنی از قبیل کلسیم ، منیزیم و فلوراید نیز می باشد. در دوران گذشته آب چاه با استفاده از دلو بیرون آورده می شد اما امروزه با کمک چهار پمپ قوی به صورت شبانه روزی در هر دقیقه 8000 لیتر آب استخراج می گردد و البته این آب فیلتر شده ، خنک گردیده و با کمک اشعه کاملاً بهداشتی می گردد.    به غیر از زمان حج در طی فقط نه ماه از سال حدود 10 میلیون نفر زوار مذهبی مقداری از آب زمزم را  در ظروف 10 و 20 لیتری بعنوان هدیه برای دوستان و بستگان خود به همراه می برند.
  به دلیل اهمیت چاه زمزم ، مدیریت این چاه توسط وزارت نفت و منابع معدنی عربستان صورت می گیرد. البته  مرکزی نیز  تحت عنوان مطالعات و تحقیقات زمزم تاسیس شده و همواره مسائل مختلف مربوط به آب این چاه از قبیل  سطح ،دما و میزان اسیدی و بازی بودن آنرا کنترل می نماید. چاه زمزم در زمره مسائل مهم اصلی و مذهبی کشور عربستان قرار دارد. طی سالهای اخیر شرکتی به نام زمزم آب این چاه را باآب معدنی چشمه های کانادا مخلوط نموده و به صورت بطری جهت فروش در بازار عرضه می نماید.


 • نویسنده: ترنه

 • حرفهای شنیدنی ( )
 • پیامبراکرم (ص)

     1   2      >
 • آمار بازدیدکنندگان
 • امروز: 27 بازدید
  دیروز: 18 بازدید
  کل بازدیدها: 171962
 • پیوندهای روزانه
 • شهرماه [330]
  سید [768]
  لحظه به لحظه (سبحان) [281]
  المهدی [334]
  زائر بقیع [284]
  دیوانگان حسین [900]
  [آرشیو(6)]

 • *زنده یاد ذاکر*
 • هدیه - سید محمد جواد ذاکر
  ترنه
 • سید جواد*حمیدعلیمی*
 • هدیه - سید محمد جواد ذاکر
 • عضویت دوستان
 •  

 • لینک دوستان ...

 • حوزه
 • لوگوی دوستان ...

 • مطالب بایگانی شده
 • مطالب ارشیو من
  میلاد پیامبراکرم (ص)
  آرشیو 18/9/85 الی 8/9/85
  هدیه
  بهار 1387
  زمستان 1386
  پاییز 1386
  تابستان 1386